Laurentius, na Erasmus éen van de namen die vaak voorkomt in Rotterdam. Hij is de icoon van het helpen van mensen die geen helpers hebben.

 

Voor de derde keer organiseren gezamenlijke kerken en kerkelijke instellingen in Rotterdam in oktober allerlei activiteiten onder de naam 'Laurentiusdag'. Om te laten zien zien dat armoede niet een lot is waar je niks aan zou kunnen doen.

 

Nieuws

02-06-2017   Website aangepast

07-11-2015   Terugblik2015

 

 

 

Een Symposium over armoede en uitsluiting in de Burgerzaal van het Stadhuis op maandag 2 oktober,

om 16:00 uur.

 

Op zaterdag 28 oktober vindt het Diner plaats in de Laurenskerk, voor mensen die door de weeks naar de voedselbank gaan weten zich minimaal éen avond vip! Ze worden gefêteerd op een deftig en smakelijk diner.

Voor meer informatie zie:

 
Ook u kunt ons helpen door de Laurentiusdag te steunen met een gift via IBAN NL93INGB0006718700 t.n.v. Stichting Activiteiten Convent van Kerken te Rotterdam o.v.v. Laurentiusdag 2017.

Met dank aan de organisaties en instellingen die ons ondersteunen.